დაკვალვა

დაკვალვა კეთდება იმ შემთხვევაში,როდესაც მიწის დიდ ფართობზე ვერ პოულობთ თქვენი მიწის საზღვრებს.

დაკვალვით დგინდება მიწის ზუსტი საზღვრები

ალ.ყაზბეგის ქ. 30
ტელ:5 99 39 77 00; 236 99 36